PHU Bortnowski

Kompleks pałacowy niegdyś należał do najładniejszych założeń w regionie. Budowa pałacu związana jest z rodem Promnitzów, władającym miejscowością w latach 1607-1726. Obiekt wzniesiono w 1680 roku. Brühl nabył tę posiadłość w 1740 roku i posiadał w tamtym okresie ponad 120 tysięcy hektarów ziemi, pięć miast, oraz aż 170 wsi. W 1758 roku pałac został po raz pierwszy spalony przez wojska Fryderyka II. Odbudowano go szybko, ale już nie odzyskał swej świetności. Obiekt uległ kolejnej dewastacji podczas II wojny światowej. W 1941 roku pałac orgabiono ze wszystkich kosztowności. Skradzono antyczne meble oraz cenne wyposażenie. W 1945 roku obiekt stał się ofiarą brutalnych działań wojsk radzieckich. Pałac w Brodach był niegdyś centrum życia szlacheckiego. Wkoło tętniło życie, często organizowano bale i uroczyste spotkania. Prace parkieciarskie były prowadzone w prawym skrzydle pałacu, które niegdyś służyło jako kaplica. Obecnie jest to sala taneczna w której odbywają się imprezy okolicznościowe.

1 2 214066 199776

Dziś wygląda tak:

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Top